Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 23 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 6 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 4 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Александър Койчев Иванов

Бранимир Николаев Балачев

Делян Александров Добрев

Жечо Дончев Станков

Ирена Методиева Димова

Красимир Георгиев Вълчев

Теменужка Петрова Петкова

Асен Васков Василев

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Венко Николов Сабрутев

Георги Йорданов Ганев

Ивайло Валентинов Шотев

Мартин Димитров Димитров

Цончо Томов Ганев

Димо Георгиев Дренчев

Йордан Христов Тодоров

Деян Николаев Николов

Петър Пандушев Чобанов

Йордан Кирилов Цонев

Елван Бехчет Гюркаш

Румен Василев Гечев

Богдан Емилов Боцев

Тошко Йорданов Хаджитодоров

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките