Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по правни въпроси се състои от 23 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 6 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 4 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Анна Василева Александрова

Бранимир Николаев Балачев

Десислава Вълчева Атанасова

Марин Василев Маринов

Радомир Петров Чолаков

Ралица Тодорова Ангелова

Рая Назар Назарян

Людмила Николаева Илиева

Мирослав Николаев Иванов

Надежда Георгиева Йорданова

Петър Василев Кьосев

Радостин Петев Василев

Стою Теодоров Стоев

Петър Николаев Петров

Златан Стоянов Златанов

Цвета Валентинова Рангелова

Маргарита Иванова Махаева

Хамид Бари Хамид

Ертен Белгинова Анисова

Гюнер Нихат Ахмед

Мая Йорданова Димитрова

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

Гроздан Спасов Караджов

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките