Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 12.V

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.42 от 12 Май 2023г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по външна политика се състои от 19 народни представители, от които 5 от Парламентарната група на "ГЕРБ-СДС", 5 от Парламентарната група "Продължаваме Промяната - Демократична България", 3 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 3 от Парламентарната група "Движение за права и свободи", 2 от Парламентарната група "БСП за България" и 1 от Парламентарната група на "Има Такъв Народ".

2. Избира за членове на комисията:

Вежди Летиф Рашидов

Георг Даниелов Георгиев

Даниел Павлов Митов

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Тома Любомиров Биков

Даниел Максим Лорер

Искрен Николаев Митев

Кирил Петков Петков

Стоян Александров Михалев

Христо Любомиров Иванов

Ангел Жеков Георгиев

Станислав Добринов Стоянов

Ивелин Първанов Първанов

Анджей Веселинов Джандев

Филиз Хакъева Хюсменова

Петър Пандушев Чобанов

Деян Цанков Дечев

Кристиан Иванов Вигенин

Павела Василева Митова

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките