Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 14.V

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2018 Г.