Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 12.X

РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 2021 Г.