Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 23.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗА МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ВНОСА НА НЯКОИ СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ Виж повече
Промени настройката на бисквитките