Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 27.IX

  • СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2, БУКВА "Д" ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 1951 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките