Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МЯРКА ПО ВНОСА НА КАУЧУКОВИ ГУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ С ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА, УТВЪРДЕНА С ПОСТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките