Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 22.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ", ОДОБРЕНА С Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2015 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 267 ОТ 14.12.2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАЯ НИКОЛОВА ДОБРЕВА ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО БЕЛГИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 268 ОТ 14.12.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЖОЗЕ НУНЕШ ЛИБЕРАТО - НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 269 ОТ 14.12.2015 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОСЛАНИК ЛУИЗА БАЩОШ ДЕ АЛМЕЙДА - СТАРШИ СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 275 ОТ 18.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Виж повече
  • УКАЗ № 278 ОТ 18.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • УКАЗ № 279 ОТ 18.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020 Виж повече
Промени настройката на бисквитките