Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 10.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, Виж повече
  • УКАЗ № 453 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ИВАН КИРИЛОВ ОРТОМАРОВ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 454 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 455 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОЯН НАКОВ СТАВРЕВ С ОРДЕН "ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 456 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ ПОСМЪРТНО НА НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕТКОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 457 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ ПОСМЪРТНО НА Д-Р ПЕТЪР АНТОНОВ ДЕРТЛИЕВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 73 ОТ 2015 Г.) Виж повече