Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 7.XII

  • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ (Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. - ДВ, бр. 28 от 2018 г. В сила за Република България от 30 юли 2018 г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 881 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "РЕКА ВАЯ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 882 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "АЛБЕНА", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • УКАЗ № 281 ОТ 29.11.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 282 ОТ 29.11.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С УСЛОВИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И Е Виж повече
  • УКАЗ № 283 ОТ 30.11.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА Виж повече
  • УКАЗ № 284 ОТ 30.11.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОСТАДИН ТАШЕВ КОДЖАБАШЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА СЪС СЕДАЛИЩЕ В КИЕВ Виж повече
  • УКАЗ № 287 ОТ 05.12.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ КРЪСТЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, СЧИТАНО ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките