Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 7.XII

  • МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ (Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. - ДВ, бр. 28 от 2018 г. В сила за Република България от 30 юли 2018 г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 881 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "РЕКА ВАЯ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 882 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "АЛБЕНА", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • УКАЗ № 281 ОТ 29.11.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 282 ОТ 29.11.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОБВЪРЗАНОСТ С УСЛОВИЯ ЗА МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И Е Виж повече
  • УКАЗ № 283 ОТ 30.11.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ МИНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА Виж повече
  • УКАЗ № 284 ОТ 30.11.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОСТАДИН ТАШЕВ КОДЖАБАШЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА СЪС СЕДАЛИЩЕ В КИЕВ Виж повече
  • УКАЗ № 287 ОТ 05.12.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ КРЪСТЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, СЧИТАНО ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. Виж повече