Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 18.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НЕНУЖНИТЕ МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА, НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И НА КОМИТЕТА ПО СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАТИКА И НА Виж повече
Промени настройката на бисквитките