Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

  • УКАЗ № 115 ОТ 27.04.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЧИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 116 ОТ 27.04.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЧИЛИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУЕН Виж повече
  • УКАЗ № 136 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ Виж повече
  • УКАЗ № 137 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ СЪС СЕДАЛИЩЕ Виж повече
  • УКАЗ № 138 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 139 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ СЪС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА (ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 90 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 18-НС ОТ 15 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 21-НС ОТ 16 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ИЗБОРНА КНИГА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече