Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 18.V

  • УКАЗ № 115 ОТ 27.04.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЧИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 116 ОТ 27.04.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЧИЛИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БУЕН Виж повече
  • УКАЗ № 136 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ Виж повече
  • УКАЗ № 137 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЙ СЪС СЕДАЛИЩЕ Виж повече
  • УКАЗ № 138 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 139 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛНАТА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ СЪС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА (ДВ, БР. 12 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 24 ОТ 05.11.2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН (ДВ, БР. 90 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 18-НС ОТ 15 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 21-НС ОТ 16 МАЙ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ИЗБОРНА КНИГА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките