Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 53 от 20.VI

  • УКАЗ № 88 ОТ 13.06.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ПАВЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 89 ОТ 13.06.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СВЕТЛАНА САШОВА СТОЙЧЕВА-ЕТРОПОЛСКИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СТОКХОЛМ Виж повече
  • УКАЗ № 91 ОТ 14.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-QAH "ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЛАСИФИЦИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪОРЪЖЕНИЕ С КЛАСИФИКАЦИЯ "US SECRET" ЗА САМО Виж повече
  • УКАЗ № 92 ОТ 14.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ХХVІІ КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ Виж повече
  • УКАЗ № 95 ОТ 15.06.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН СТОИМЕНОВ ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 97 ОТ 19.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г., ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. И ЗАК Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г., ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г. И ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 19.09.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ (ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ИСКАНИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПРЕСЛЕДВАНИЯ СРЕЩУ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ДАНИЕЛ ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ, КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ И ДИМИТЪ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-D-QAH "ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЛАСИФИЦИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ВЪОРЪЖЕНИЕ С КЛАСИФИКАЦИЯ "US SECRET" ЗА САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70" ПО ПРОГРАМАТА FMS НА САЩ Виж повече
Промени настройката на бисквитките