Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 4.VII

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-976 ОТ 27 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦ Виж повече
  • ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ОБЩИЯ ПРАВИЛНИК НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ (Ратифициран със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. - ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1 юли 2022 г.) Виж повече
  • ЕДИНАДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ УСТАВА НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ (Ратифициран със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. - ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1 юли 2022 г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките