Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 3.XI

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 287 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ (ДВ, БР. 91 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-81 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
Промени настройката на бисквитките