Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 2.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2024 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 165 ОТ 01.07.2024 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО Виж повече
  • УКАЗ № 166 ОТ 01.07.2024 Г. ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЕТДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗБЕРЕ РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И АКЦИЗ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, КОНСУЛСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕРС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 11.10.2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 3512-НС ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ХЮСНИ ОСМАН АДЕМ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ПЕТДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките