Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 5.VII

  • УКАЗ № 167 ОТ 01.07.2024 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ТОПАЛОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 168 ОТ 01.07.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, НА 20 ОКТОМВРИ 2024 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ДВ, БР. 25 ОТ 2024 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-6 ОТ 2022 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ДВ, БР. 103 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-70 ОТ 12 ЮНИ 2024 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 19 ОТ 2024 Г. Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 ОТ 27 ЮНИ 2024 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 20 ОТ 2024 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 1 ЮЛИ 2024 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките