Кодекси и закони

Изпрати статията по email

РЕШЕНИЕ № 639 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 639 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г.

На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.


Промени настройката на бисквитките