Новини

Изпрати статията по email

Обществени поръчки
 • Сиела ще разработва Е-регистър на Агенция по вписванията
  11 декември 2012

  Сиела ще разработва Е-регистър на Агенция по вписванията

  Сиела Норма сключи договор с Агенция по вписванията за създаване на електронен регистър, платформа за електронно обучение и разработване на обучителни модули за онлайн обучения.

   

 • Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-02
  24 октомври 2012

  Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.11/3ТММ-02-19/Su-02

   „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на колонаборна машина/линия в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-19/20.10.2011, изпълняван от СИЕЛА НОРМА АД, осъществeн с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“ Операция BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

 • 17 март 2010

  Сиела обедини усилия с ITCE за повишаване квалификацията и производителността на персонала си

  ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“