Новини

Изпрати статията по email

Обществени поръчки
 • 'Сиела Норма' на 34. Довереният партньор в бизнеса
  12 февруари 2019

  "Сиела Норма" на 34. Довереният партньор в бизнеса

  На 13 февруари 1985 г. с основаването на „Норма“ се поставя началото на компания, която 34 години по-късно е доказан лидер на българския пазар и доверен партньор на бизнеса.

  За малко повече от две десетилетия „Норма“ вече е изградила традиции в разработването на правно-информационен софтуер, за да намери през 2010 г. верния партньор в лицето на „Сиела“.

  На 13 февруари 2019 г. „Сиела Норма“ празнува 34 години от своето основаване.

 • Семинар на тема: Новите промени в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането на ЗОП
  06 февруари 2019

  Семинар на тема: Новите промени в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането на ЗОП

  "Сиела Норма" АД организира семинар на тема:

  НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ОБЖАЛВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ • По нова методология за функционални анализи ще работи 'Сиела Норма' по проект на Министерски съвет
  01 август 2018

  По нова методология за функционални анализи ще работи "Сиела Норма" по проект на Министерски съвет

  Как функционира изпълнителната власт и как се разпределят функциите между институциите?

   

   

  Новият проект на Министерски съвет е следствие именно от нуждата от ясна методология и единни правила за функционални анализи по хоризонтални и секторни политики. Проектът е финансиран по ОП „Добро управление“ на обща стойност малко над 1,1 млн. лева.

   

  Изпълнител на проекта е обединение, част от което е „Сиела Норма“ АД, съвместно с консултантската компания по проектно и управленско консултиране „Ню Ай“. Срокът за реализация е края на януари 2019 г.

 • Машинното гласуване за президент - успешен проект, реализиран от 'Сиела Норма' АД
  08 ноември 2016

  Машинното гласуване за президент - успешен проект, реализиран от "Сиела Норма" АД

  След провеждането на президентските избори на 6 ноември 2016 г. спокойно можем да кажем, че машинното гласуванe е един успешен проект. Тази година машинното гласуване не бе експериментално, и хората официално имаха възможност да го изберат вместо пускането на хартиена бюлетина. В 500 секции в страната, избрани от ЦИК, в деня на изборите хората имаха възможност да гласуват чрез машина вместо да пускат хартиената бюлетина.

 • 'Сиела Норма' АД успешно изпълнява Договор, подписан с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  23 юли 2015

  "Сиела Норма" АД успешно изпълнява Договор, подписан с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  "Сиела Норма" АД успешно изпълнява Договор за „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”

  По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт”