Новини

Изпрати статията по email

Абонирайте се за Сиела Здравеопазване и получете книгата

Абонирайте се за Сиела Здравеопазване и получете книгата "Медицинско право"!

19 юни 2017

 

"Сиела Норма" има удоволствието да Ви представи промоционалното си предложение през месец юни, свързано със здравеопазването: При абонамент за Сиела Здравеопазване в периода от 1.06.2017 г. до 30.06 2017 г. Вие получавате подарък книгата на проф. д-р Дарина Зиновиева – "Медицинско право" на стойност 37 лв.

 

Забележка: Цените са за годишен абонамент – 12 месеца, независимо от датата на сключване на абонамента.


Сиела Здравеопазване е единственият по рода си правно-информационен и професионален справочник, който е източник на актуална и удобно систематизирана информация. Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, лечебни заведения, пациенти и други лица.
Сиела Здравеопазване е електронна библиотека и трибуна за изява на медицински лица и други експерти, заети в отрасъл здравеопазване. Той е платформа за обмяна на опит и добри практики между медицински специалисти, юристи и експерти. Всеки, който е клиент на продукта има право да публикува в него.

Сиела Здравеопазване съдържа:
•    Всички необходими национални, европейски и международноправни нормативни актове;
•    Важни методични указания, становища, заповеди, писма и разяснения на министерства и ведомства;
•    Указания на международни институции и организации;
•    Тренингови изисквания на Европейски съюз на медицинските специалисти;
•    Коментари и процедури по актуалното законодателство от известни експерти;
•    Статии по казуси от международното здравеопазване – изясняващи въпроси като международна акредитация на здравни заведения съгласно наложените най-високи стандарти по отношение на качеството и безопасността на пациентите, конкурентно право при фармацевтичните продукти, фалшификация на фармацевтични продукти и др.
•    Американска съдебна практика на Върховен съд на САЩ и практика на щатските съдилища – подбрани са хиляди значими съдебни решения. Делата са по съществени проблеми систематизирани тематично на фармацевтични и медицински продукти, професионално поведение, медицинска небрежност, информирано съгласие, застраховка професионална отговорност, съдебна медицина, защита на репутация и др.
•    Нормативни актове и подбрана съдебна практика на Германия;
•    Изчислителни модули, бланки и формуляри;
•    Речници;
•    Актуални списъци и регистри;
•    Информация за значими международни медицински конгреси и конференции;
•    Статистика в здравеопазването;
•    Най-богатата справочна информация.

При абонамент за Сиела Здравеопазване през месец юни получавате книгата "Медицинско право" на проф. д-р Дарина Зиновиева.

Книгата съдържа анализ на правната уредба, съдебната практика и казуистиката в областта на медицинското право.
Тя предоставя на лицата с медицинско образование информация и основи, необходими предимно с цел правна помощ при упражняването на медицинската професия. В същото време дава на юриста информация в много тясна сфера от правото, с по-висока степен на конкретизация на специфичните въпроси от медицинското право.


АБОНИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
БЪРЗО! ЛЕСНО! УДОБНО!
За повече информация ТУК.


Контакти:

"Сиела Норма" АД
Емилия Спасова
Ръководител "Сиела Здравеопазване"
1510 София, България
бул. "Владимир Вазов" № 9
тел. 9030034/в. 034; 0897 623 931
e-mail: emilia.spasova@ciela.com

 

Обратно