Новини

Изпрати статията по email

60% от жилищата в страната трябва да бъдат обновени според национална стратегия

60% от жилищата в страната трябва да бъдат обновени според национална стратегия

30 юли 2020

 

Проектът на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. e  достъпен в продукт "Сиела Строител".

Стратегията е разработена от Министерство на енергетиката съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Проектът е в изпълнение на изискванията на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, изменена с Директива (ЕС) 2018/844/ЕС.

До 2050 г. трябва да бъдат обновени и близо 17% от нежилищния фонд, като това ще доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно, посочват експертите. Определени са разходно ефективни подходи, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Направена е оценка за разходите чрез използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.

Разработена е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати за следните периоди: 2021-2030 г., 2031-2040 г. и  2041-2050 г., които отразяват целевите стойности на всеки етап от процеса.

Стратегията формулира мерки за основно подобряване на енергийните характеристики на сградите, което трябва да бъде икономически ефективно. Предвидени са и индикаторите за измерване на постигнатите резултати за периода 2021-2030 г.

Освен националната стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, в продукт "Сиела Строител" може да се запознаете и с проектозакона за индустриалните зони и проекта за нови промени в Закона за обществените поръчки.

В продукта е публикуван икономическия отчет за първото тримесечие на 2020 г. за строителния сектор, изготвен от Камарата на строителите в България.

Може да научите повече за продукт "Сиела Строител", както и да го поръчате онлайн и активирате, като посетите електронния ни магазин.

 

Обратно