Новини

Изпрати статията по email

Седма Студентска юридическа академия в Пловдив с награди от

Седма Студентска юридическа академия в Пловдив с награди от "Сиела Норма"

15 септември 2020

 

В края на август се проведе поредното издание на Студентската юридическа научна академия (СЮНА) на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Студентите по право представиха своите научни съчинения с избрани от тях теми в почти всички основни области на правото, а при сериозна конкуренция беше определено класирането на призовите места.

Творбите бяха публично обсъдени и оценени от авторитетното жури от преподаватели от Юридическия факултет, съставено от: проф. д-р Григор Григоров, доц. д-р Люба Панайотова, гл. ас. д-р Антония Илиева и Моника Дженаварова - миналогодишен победител в СЮНА и студент в последен курс.

Първо място спечели изследването на тема "Международноправна защита на културното наследство и интелектуалната собственост на коренните и племенните народи" с автори Тодор Рогошев (пети курс) и Франческо Ночев (трети курс).

Второ място зае докладът на Антоний Гатов "Характеристика на 72-часовото прокурорско задържане по НПК. Съответствие с ЕКЗПЧОС".

На трето място беше класирано изследването на Габриела Райнова "Частичното цедиране на вземане - възможност за неправомерно облагодетелстване?".

Специалната награда на председателя на журито получи разработка, посветена на защитата на свидетелите в наказателния процес на Станислава Михайлова и Деница Петрова, трети курс.

Награди за всички участници в СЮНА бяха осигурени от издателствата "Сиела" и "Сиби" - подбрани правни книги, а призьорите получиха и едногодишен абонамент за правно-информационните системи "Сиела Норми" и "Сиела Практика".

Юридическата научна академия се превърна в традиция, която увлича студентите по право от всички курсове да споделят, дискутират и доразвиват своите идеи на необятната територия на правното познание. Гледната точка на студентите е ценна и за хората от практиката, тя е вдъхновение и за техните преподаватели от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

СЮНА

 

Обратно