Новини

Изпрати статията по email

ВКС с тълкувателно решение относно уволненията поради липса на образование - в

ВКС с тълкувателно решение относно уволненията поради липса на образование - в "Сиела Практика"

05 февруари 2021

 

Решение по Тълкувателно дело №4/2017 г. на Гражданската колегия на Върховния касационен съд е на разположение на потребителите на "Сиела Практика" с първата актуализация за месец февруари.

Тълкувателното решение дава отговор на въпроси, свързано с прилагането на три сходни основания за уволнение в Кодекса на труда: поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (чл. 328, ал. 1, т.5), липса на необходимото образование или професионална квалификация (чл.328, ал.1, т. 6) и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът не отговаря на тях (чл.328, ал.1, т.11).

Според магистратите, ако работникът или служителят е бил назначен въпреки, че не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална квалификация, не може да бъде прекратен трудовия му договор на това основание.

Уволнението по чл. 328, ал.1, т.11 е приложимо при промяна на други изисквания за длъжността, различни от образование и квалификация. При освобождаване от работата по тези текстове работодателят е длъжен да посочи в заповедта липсващите качества или основанията за констатиране на  трайното неефективно изпълнение на работата.

"Основание за прекратяване на трудовия договор на основание чл.328, ал.1, т.11 КТ е промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.", е записано в диспозитива на тълкувателното решение на Върховния касационен съд.

Освен тълкувателните решения на ВКС  в продукт "Сиела Практика" имате достъп до постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции актове, обособени в структури, с възможност за лесно търсене. Можете да активирате продукта и през електронния ни магазин.

 

Обратно