Новини

Изпрати статията по email

Новости в продуктите за управление на лични данни на

Новости в продуктите за управление на лични данни на "Сиела Норма"

26 април 2021

 

Всички приложни документи в продуктите за управление на личните данни на "Сиела Норма" - "GDPR Справочник и защита на данните" и "GDPR Помощник" са обновени. Потребителите на правно-информационните системи ще ползват актуализирани процедури и форми за попълване.

Можете да разгледате процедурата по международен трансфер на лични данни, отнасяща се и до последиците от Брекзит. С излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз при пренос на лични данни ще трябва да се спазват завишени изисквания.

В "GDPR Справочник" е създаден самостоятелен раздел относно трансфера на данни в САЩ - "Щит за лични данни". В този раздел ще откриете полезни документи, сред които: Прессъобщение на Съда на ЕС във връзка с Решение 2016/1250 относно адекватността на защитата, осигуряване от щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (Schrems решение). На 16 юли 2020 г. Съдът на ЕС прие решение по дело С-311/2018, известно като Schrems II, което също касае трансфер на лични данни в трети страни.

Много полезна за потребителите на продуктите е Практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - решения и становища включително и за 2021 г. Практиката на Комисията е налична дори преди официалното ѝ публикуване на официалната интернет страница на КЗЛД.

Обновени са процедурите и информацията, свързани с видеонабюдението в контекста на управление на личните данни (Уведомление за поверителност - видеонаблюдение GDPR, версия март 2021 г.).

Сред новите документи в "GDPR Справочник и защита на данните" и "GDPR Помощник" са: Препоръки 2/2020 относно европейските основни гаранции при прилагане на мерки за наблюдение; Насоки 3/2019 относно обработването на лични данни чрез видеоустройства; Указания на КЗЛД относно задължението за уведомяване за назначаване на длъжностно лице по защита на данните, както и указания (съвместно с ЦИК) на КЗЛД за обработване на данни във връзка с изборите.

Потребителите и на друг продукт на "Сиела Норма" - "Сиела Процедури" също ще имат достъп до актуализирани приложни документи, свързани със защитата на личните данни.

"GDPR Справочник и защита на данните" се обновява с изданията на "Държавен вестник".

"GDPR Помощник" е десктоп приложение, което се състои от структура с 4 регистъра съгласно Общия регламент за защита на данните, както и структура "Моите документи".

Регистрите са индивидуални за всеки потребител. Те се водят като списъци със записи, които се създават чрез зареждане и попълване на динамична бланка. Всеки регистър има различно ниво на достъп. Потребителските документи може да се свалят и изтриват.

Двата продукта се предлагат самостоятелно и като GDPR пакет.

До края на месец април можете да купите "GDPR Справочник и защита на данните" с отстъпка от 5 до 10% от електронния ни магазин.

 

Обратно