Новини

Изпрати статията по email

10% отстъпка на GDPR продуктите по повод годишнина на Регламент (ЕС) 2016/679

10% отстъпка на GDPR продуктите по повод годишнина на Регламент (ЕС) 2016/679

25 май 2021

 

Преди влизането в сила на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) "Сиела Норма" АД създаде първия си софтуерен продукт, чрез който компаниите и администрациите управляват личните данни съгласно новите изисквания на Европейския съюз - "GDPR Справочник и защита на данните", а няколко месеца по-късно и втори продукт - "GDPR Помощник".

По повод третата годишнина от приемането на ОРЗД предоставяме отстъпка от 10% както за  "Сиела GDPR пакет", който съдържа двата продукта, така и за всеки от тях - "GDPR Справочник и защита на данните" и десктоп приложението "GDPR Помощник".

Вече трета година клиентите на правно-информационните системи ползват техните функционалности, за да следят актуалното законодателство и да управляват поверените им бази данни и документи според евроизискванията за съхранение на лична информация.

Отстъпката за покупка на GDPR продуктите на "Сиела" е валидна от 25 май до 24 юни 2021 г. в електронния магазин e-ciela.net за "GDPR Справочник и защита на данните", а за двата продукта - при поръчка на търговски представител или заявка на тел. 02 903 00 00.

"GDPR Справочник и защита на данните" се обновява с изданията на "Държавен вестник".

"GDPR Помощник" е десктоп приложение, което съдържа структура с 4 регистъра и структура "Моите документи".

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) е публикуван в Официален вестник на ЕС от 04.05.2016 г. , а неговата поправка - на 23.05.2018 г.

Регламентът се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

С документа се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

Основна цел на регламента е защита на основните права и свободи на физическите лица.

Ако се абонирате за "Сиела GDPR Пакет", ще разполагате с онлайн консултант относно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. Продуктите ще улеснят воденето на регистри, ще разполагате с готови бланки и формуляри за всички процедури. Софтуерът дава различни нива на достъп до обработваните данни с възможност за лесно и прегледно създаване на записи в регистрите. Всеки потребител има възможност да систематизира и подреди документите, които ползва, в собствена структура.

 

GDPR

 

Обратно