Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Норми" - актуалното българско законодателство

06 януари 2022

 

Три различни състава на Народното събрание през 2021 година приеха нови законопроекти, гласуваха допълнения и изменения на съществуващи актове. Текстовете на всички нормативи са на разположение на клиентите на правно-информационната система "Сиела Норми".

Продуктът отразява актуалното съдържание на българското законодателство. В него можете да намерите новите текстове като консолидирани версии, стари редакции на нормативите, прилежащи поднормативни актове и документи.

Заради провеждането на предсрочни Избори за Народно събрание през април, юли и ноември 2021 г. в някои от месеците нямаше законодателна дейност.  

През януари  2021 г. депутатите приеха изменения в Закона за лечебните заведения, Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (изменен и през февруари), Закона за енергетиката, Закона за мерките срещу изпирането на пари (изменен и през февруари) и други.

Някои от изменените и допълнени нормативни актове през февруари са: Закон за чужденците в Република България, Закон за българското гражданство, Закон за здравното осигуряване, Закон за движението по пътищата. По време на активната законодателна дейност в началото на годината бяха актуализирани Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за адвокатурата, Закона за защита на конкуренцията, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и други.

През март бяха изменени и допълнени Закона за пътищата, Закона за автомобилните превози, Закона за българските лични документи

Депутатите приеха нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, в сила от 01.01.2022 г., Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закон за индустриалните паркове.

Изборният кодекс беше изменен и допълнен преди първите за годината предсрочни парламентарни избори.

Второто за годината Народно събрание започна активна законодателна дейност през есента. Един от важните приети актове беше Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Третият парламент, конституиран в края на 2021 г., прие преди Коледа Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Така в последния си работен ден за годината депутатите удължиха с 1 година срока на действие на по-ниския ДДС върху книгите.  Още 12 месеца ресторантьори, хотелиери, производители на бебешки стоки също ще продължат да плащат 9% данък добавена стойност.

Всички нови, изменени и допълнени през 2021 година законодателни актове можете да намерите в "Сиела Норми". Продуктът съдържа също изключително богата база с актове на министерствата, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, актове на Столичен общински съвет и много други.

За да поръчате годишен абонамент можете да се обадите на тел. 02 903 00 00, както и да платите онлайн в електронния ни магазин.

 

Сиела Норми

 

Обратно