Новини

Изпрати статията по email

Разпоредби на закони, свързани с пандемията, остават непроменени до 31 март 2022 г.

Разпоредби на закони, свързани с пандемията, остават непроменени до 31 март 2022 г.

28 януари 2022

 

В "Сиела Норми" е публикуван новият Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Той е обнародван в бр. 8 на "Държавен вестник" от 28 януари 2022 г.

Сроковете за действие на множество закони, приети във връзка с пандемичната ситуация, се удължават от декември 2021 г. до края на март 2022 г.

До 31 март 2022 г. ще продължат да действат разпоредби от законите за държавния бюджет и бюджетите на държавното обществено осигуряване на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

До този срок се запазват размерите на минималната работна заплата от 650 лв. и на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Остава непроменен размерът на обезщетението за безработица, както и добавката към пенсиите заради пандемията от COVID-19.

До 31 март 2022 г. ще се прилагат приетите по реда на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване механизми и отстъпки за 2021 г.

Удължаването на действието на разпоредби от бюджетите за 2021 г. се налага, поради липсата на приети от Народното събрание бюджети за 2022 г.

За месеците януари, февруари и март 2022 г. към пенсиите ще се изплаща сума, представляваща разликата между сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите със съответното преизчисление, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв.

Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.

В бр. 8 на "Държавен вестник" от 28 януари 2022 г. е обнародван и Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз.

Следете актуалното българско законодателство с годишен абонамент за правно-информационната система "Сиела Норми" - продукт, който вече няколко десетилетия е в услуга на експерти в различни области.

Можете да се абонирате за него и онлайн в електронния ни магазин.

 

 

Мерки COVID-19

 

Обратно