Новини

Изпрати статията по email

Софтуер за оценка на застрахователно събитие

Софтуер за оценка на застрахователно събитие

01 декември 2021

 

"Сиела Норма" АД предоставя на своите потребители възможност да проверят индикативната застрахователна сума, която биха получили в резултат на настъпило застрахователно събитие на базата на анализ на съдебната практика, чрез използване на изкуствен интелект.


 

Може да използвате софтуера за оценка на застрахователно събитие на адрес: https://seso.ciela.net/seso/login.php.

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките