Новини

Изпрати статията по email

Нови технически изисквания по отношение на стоманените конструкции влизат в сила догодина

Нови технически изисквания по отношение на стоманените конструкции влизат в сила догодина

19 октомври 2022

 

В "Сиела Строител" можете да се запознаете с новата Наредба №РД-02-20-1 от 5 октомври 2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции. Тя е публикувана в брой 83 на "Държавен вестник” с дата 18 октомври 2022 г., но влиза в сила от 20.04.2023 г.

С новите текстове се отменя действащия ПИП СМР – Раздел "Стоманени конструкции" от 1968 г.

С наредбата се определят техническите изисквания за изработка, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции на сгради и строителни съоръжения, изпълнени на строителната площадка.

Те се прилагат при изпълнение на строежи, проектирани съгласно европейската система за проектиране на строителни конструкции, действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, както и за нови строежи.

В наредбата са описани и изискванията към изпълнителя (монтажника).

Монтажът на стоманени конструкции се извършва от строители, които отговарят на изискванията на Закона за Камарата на строителите и са вписани в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория и група на строежа.

В Наредбата са посочени основните изисквания към проектната документация (спецификация) съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, която също може да откриете в правноинформационната система "Сиела Строител".

Целите на акта са свързани с въвеждането на съвременни изисквания, правила и ред за повишаване качеството и е контрола при изпълнение на сгради и строителни съоръжения със стоманени конструкции.

За да се абонирате за експертния софтуер "Сиела Строител" можете да позвъните на тел. 02 903 00 00 или да платите онлайн в електронния ни магазин.

 

Стоманени конструкции

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките