Новини

Изпрати статията по email

Нова процедура и услуга във връзка с обезщетение за гледане на дете

Нова процедура и услуга във връзка с обезщетение за гледане на дете

20 октомври 2022

 

С всяка промяна в законодателството в "Сиела Процедури" ежеседмично се актуализират процедури, услуги и бланки или се разработват нови в помощ на клиентите - физически лица, администрации и представители на бизнеса.

През месец октомври новостите в продукта са свързани с новите разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които дават право на бащата (осиновителя) да получи парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Промените са заложени и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., където е посочен размерът на паричното обезщетение.

В тази връзка се уреждат условията и реда, както и необходимите документи и срокове за кандидатстване от бащата (осиновителя) за това обезщетение. Новата процедура за кандидатстване е публикувана в "Сиела Процедури".

В продукта можете да се запознаете и със съдържанието на нова услуга, която се предоставя от Националния осигурителен институт за изплащане или отказ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя).

Потребителите на правноинформационната система могат да ползват и образец за заявяване на обезщетението, а именно Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО. То е разработено във връзка с ново Приложение № 7а към чл. 4, т. 7 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

За да се абонирате за "Сиела Процедури" можете да се свържете с търговския екип на тел. 02 903 00 00 или да платите онлайн в електронния магазин e-ciela.net.

 

 

Обезщетение за грижа за дете

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките