Новини

Изпрати статията по email

До 2 години -

До 2 години - "адекватни минимални работни заплати в ЕС"

26 октомври 2022

 

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз от 19 октомври 2022 година, е публикувана в "Сиела Евро".

Тя се прилага спрямо работниците в Съюза, които имат трудов договор или трудово правоотношение по смисъла на закона, колективните трудови договори или практиката, които са в сила във всяка държава членка. В директивата обаче не се предвижда конкретно равнище на минимална работна заплата, което държавите членки да достигнат.

До две години страните от ЕС, които имат законоустановени минимални работни заплати, трябва да въведат процедурна рамка за определянето и актуализирането им.

Държавите членки, в които не съществуват механизми за автоматично или полуавтоматично индексиране, следва да актуализират своята законоустановена минимална работна заплата поне веднъж на всеки две години.

С евродирективата се цели насърчаване на заетостта, гарантиране правото на нормални условия на труд, на равенството между жените и мъжете, както и на справедливо заплащане навсякъде в страните от ЕС. При определянето на минималната работна заплата държавите членки следва да вземат предвид покупателната способност, дългосрочните равнища и развитието на националната производителност, както и равнищата, разпределението и растежа на работните заплати, се посочва в документа.

Експертите припомнят, че според Хартата на основните права на Европейския съюз всички работници трябва да имат достоен стандарт на живот за тях и техните семейства. Трябва да разчитат на законово установени механизми за определяне на минималната работна заплата, както и на колективно договаряне с работодателите с посредничеството на местни, национални и международни организации.

"За да се гарантира функционирането и спазването на националните уредби на законоустановените минимални работни заплати е необходима ефективна система за правоприлагане, включваща надежден мониторинг, проверки и инспекции на място.", е записано в евродирективата.

В документа се посочва още, че "преодоляването на големите различия в обхвата и адекватността на защитата на минималната работна заплата допринася за по-голяма справедливост на пазара на труда в Съюза, за предотвратяването и намаляването на неравенството в заплащането и социалните различия, както и за насърчаването на икономическия и социалния прогрес".

Държавите членки приемат мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 15 ноември 2024 г.

Следете актуалното европейско законодателство в правноинформационната система "Сиела Евро".

 

 

Минимална работна заплата в ЕС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките