Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение в

Ново тълкувателно решение в "Сиела Практика" по въпроси, свързани с изпълнителното производство

25 ноември 2022

 

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет по четири въпроса. Според Тълкувателно решение № 2/2021 от 22.11.2022 г. по Тълкувателно дело № 2/2021 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд:

1. При проверка по реда на чл. 463 ГПК на законосъобразността на оспорваното разпределение съдът е ограничен от оплакванията в жалбата и може да отмени разпределението, само доколкото това е необходимо за уважаване на жалбата. Съдът служебно проверява, дали в обжалваното разпределение са включени присъединените по право взискатели.
2. Окръжният съд, след отмяна на обжалваното пред него разпределение, изготвено от съдебен изпълнител, респ. апелативният съд, след отмяна на решение на окръжния съд, с което се потвърждава оспореното разпределение, решава въпроса по същество, като сам извършва ново разпределение. Когато липсва достатъчна конкретизация на вземанията, включени в разпределението, съдът, след отмяната му, връща делото на съдебния изпълнител за изготвяне на ново разпределение.
3. Вземанията на държавата, респ. на частния съдебен изпълнител към длъжника по принудителното изпълнение за дължимите, но незаплатени авансово от взискателя такси по изпълнителното производство, се ползват с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД, когато таксите са начислени и необходими за осъществяването на конкретния изпълнителен способ, чрез който е получена подлежащата на разпределение сума.
4. Вземането на общината за таксата "битови отпадъци" не се ползва с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД.

Можете да се запознаете с мотивите на върховните съдии в "Сиела Практика".

В продукта можете да откриете и две решения по наказателни дела от обществен интерес.

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Вахид Х. и Мохаммадали П. за контрабанда на хероин в особено големи размери през ГКПП "Капитан Андреево".

С Решение № 128/15.11.2022 г. по наказателно дело № 476/2022 г. тричленен състав на ВКС оставя в сила решението на Апелативен съд – Пловдив. Делото е образувано по протест срещу въззивното решение, с което е потвърдена присъдата на подсъдимите Вахид Х. и Мохаммадали П. С нея Вахид Х. е признат за невинен по обвинението, че на 27.09.2018 г. през ГКПП "Капитан Андреево" с товарен автомобил без надлежно разрешително е пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България хероин с общо нетно тегло 332,810 кг на обща стойност 29 952 900 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Мохаммдали П. е признат за невинен по обвинението, че на 28.09.2018 г. през ГКПП "Капитан Андреево" с товарен автомобил без надлежно разрешително е пренесъл през границата от Република Турция в Република България хероин с общо нетно тегло 355 кг на обща стойност 31 951 800 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест за неоснователен и ОСТАВЯ в сила въззивно решение № 76/09.05.2022 г. на Пловдивски апелативен съд.

Още един съдебен акт по дело от обществен интерес е публикуван в "Сиела Практика".

ВКС връща на САС за ново разглеждане делото за ремонта на НДК по отношение на осъдителната присъда на бившия председател на Съвета на директорите Валентин Кръстев. (Решение № 50177/16.11.2022 г. по наказателно дело № 557/2022 г.).

Делото е образувано по негова жалба срещу решението на САС. Кръстев бе признат за виновен в това, че на 05.10.2016 г. като председател на Съвета на директорите на НДК чрез заплашване с уволнение принудил Иван Б. и Даниела И. – членове на комисията за провеждане на обществена поръчка за адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС, противно на волята им да занижат оценката на "Главболгарстрой" АД и да завишат тази на "Галчев Инженеринг" ЕООД.

Следете актовете на съдебните инстанции и други юрисдикции на територията на Република България в правноинформационната система "Сиела Практика".

 

 

 

 

Сиела Практика

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките