Новини

Изпрати статията по email

5G в самолетите, Wi-Fi на пътя - новите решения на ЕК са в

5G в самолетите, Wi-Fi на пътя - новите решения на ЕК са в "Сиела Евро"

06 декември 2022

 

"Възможно най-рано, но не по-късно от 30 юни 2023 г. държавите членки следва да предоставят радиочестотни обхвати за 5G НАС, за услуги MCA на принципа "без радиосмущения и без защита". Услугите, както и условията на които трябва да отговарят, са посочени в нарочно приложение.


Това е записано в Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО с цел включване на допълнителни технологии за достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза.


С пълния текст на решението и всички технически изисквания можете да се запознаете в "Сиела Евро".


Скоро всички пътници, които ползват въздушен транспорт, ще могат да използват мобилните си телефони според капацитета и възможностите на устройствата, включително и докато летят! Това обещават еврокомисарите с новото си решение за спектъра на мобилните комуникации на борда на самолети.


С новото решение Комисията актуализира свой акт за изпълнение относно спектъра за мобилни комуникации на борда на самолети, определяйки определени честоти за 5G технология по време на полет. От 2008 г. С решението за изпълнение на Комисията запазва определени честоти за мобилни комуникации в самолетите, което позволява на авиокомпаниите да предоставят съобщения, телефонни разговори и услуги за данни на пътници, летящи в ЕС. Актуализацията проправя пътя за широко разпространено внедряване на 5G услуги.


За целта трябва да се използва специално мрежово оборудване, така наречената "pico-cell", с което да бъдат оборудвани самолетите. То ще осигурява сателитна връзка между самолета и наземна мобилна мрежа.


Решението за изменение полага основата за иновации и в автомобилната индустрия и потенциално за приложенията на Metaverse. Съгласно приетите текстове държавите членки трябва да гарантират използването на 5 GHz в моторните превозни средства най-късно до 30 юни 2023 г.

 

 

 

5G в самолетите

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките