Новини

Изпрати статията по email

Влиза в сила система за митническо обслужване на едно гише в ЕС

Влиза в сила система за митническо обслужване на едно гише в ЕС

09 декември 2022

 

Регламент (ЕС) 2022/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 е публикуван в "Сиела Евро".

Този регламент цели улесняване на международната търговия, съкращаване времето за митническо оформяне и намаляване риска от измами.

С новите правила, по които ще функционира системата за митническо обслужване на едно гише, се създават условия за цифрово сътрудничество между митническите и партньорските компетентни органи.

Всички компетентни органи по външните граници на ЕС ще имат електронен достъп до съответните данни и ще си сътрудничат по отношение на граничните проверки. Очаква се новите правила за митническото оформяне на стоките да се отразят благоприятно на външната търговия, при която има стотици милиони движения на стоки всяка година.

До този момент компаниите подаваха документи до няколко институции през различни портали, което забавяше и затрудняваше процеса на обработката им. Средата за обслужване на едно гише ще позволи на митническите и на други органи автоматично да проверяват дали стоките отговарят на изискванията на ЕС и дали са изпълнени всички необходими формалности за износ/внос.

Регламентът задължава държавите-членки да създадат национална среда за митническо обслужване на едно гише и да отговарят за нейното развитие, интегриране и експлоатация. С тази среда следва да се осигури единен канал за комуникация с икономическите оператори и автоматична проверка на спазването на немитническите формалности на Съюза, както и обмен на информация и сътрудничество по електронен път между митническите органи, партньорските компетентни органи и икономическите оператори чрез единната среда (EU CSW-CERTEX).

Регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, като част от текстовете му се прилагат, считано от 13 декември 2031 г. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

С пълния му текст можете да се запознаете в правноинформационната система "Сиела Евро".

 

 

ЕС митница

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките