Новини

Изпрати статията по email

Начало на новата данъчна кампания със

Начало на новата данъчна кампания със "Сиела Счетоводство"

10 януари 2023

 

От 10 януари 2023 г. стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция, припомнят от Националната агенция по приходите.

 

В "Сиела Счетоводство" можете да ползвате и попълните образците на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г., както и всички приложения към нея.

Можете да се запознаете и с процедурата Годишно данъчно приключване за 2022 година, която съдържа стъпките, през които се преминава в процеса на годишното счетоводно приключване и припомня променените разпоредби в материалните данъчни закони, които трябва да се имат предвид, за да бъдат определени данъчните финансови резултати за годината.

Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април.

 

В декларациите за доходите на физическите лица се вписват данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

 

За да ползвате 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане трябва да подадете документите до 31 март.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни, уточняват от НАП. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

 

Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни 2023 г.

За да ползвате специализираната правноинформационна система "Сиела Счетоводство" можете са се абонирате на тел. 02 903 00 00 или да платите годишен абонамент в електронната книжарница.

 

 

Данъчна кампания 2023

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките