Новини

Изпрати статията по email

Нов регламент на ЕС, определящ повторната употреба на

Нов регламент на ЕС, определящ повторната употреба на "данни с висока стойност" - в "Сиела Евро"

20 януари 2023

 

Наборите от данни с висока стойност, принадлежащи на тематичните категории на приложение I към Директива (ЕС) 2019/1024 се определят от нов европейски регламент (Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/138 на комисията от 21 декември 2022 г.).

Той е публикуван в новия брой на Официалния вестник на Европейския съюз от 20 януари 2023 г. и можете да се запознаете с пълното му съдържание в правноинформационната система "Сиела Евро".

Регламентът определя реда и условията за публикуване и повторно използване на набори от данни с висока стойност и по-специално приложимите условия за повторна употреба и минималните изисквания за разпространение на всеки тип данни чрез приложно-програмни интерфейси ("ППИ").

Регламентирани са както характерът на данните, които задължително следва да се предоставят за повторна употреба, така и начините, по които следва да става предоставянето.

Органите от обществения сектор, притежаващи набори от данни с висока стойност, изброени в приложение на този акт, следва да гарантират, че описаните набори от данни, се предоставят в машинночетими формати чрез ППИ, отговарящи на разумните потребности на повторните ползватели. Когато това е посочено в приложението, наборите от данни следва да могат да се изтеглят и като масиви.

Европейският акт съдържа таблици, предоставящи спецификация за месечния и годишния набор от данни с висока стойност в различни области на икономиката.

Настоящият регламент влиза в сила в началото на март (20 дни след публикуването му в ОФициалния вестник на ЕС) и се прилага 16 месеца след тази дата. В срок до 2 години от влизането му в сила му държавите членки трябва да представят на Европейската комисия доклад за мерките, които са предприели, за прилагането му. По искане на Комисията всяка държава членка трябва да изпраща актуализирана версия на доклада на всеки 2 години.

За да следите актовете на европейските институции, абонирайте се за "Сиела Евро" в електронния ни магазин.

 

 

 

Сиела Евро

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките