Новини

Изпрати статията по email

Ново решение на КС - в

Ново решение на КС - в "Сиела Практика"

31 януари 2023

 

С определение от 18 октомври 2022 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искането на главния прокурор за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта "и когато не е собственост на дееца".
 

Оспорваната разпоредба е свързана със случаите, при които: "Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението."
 

Върховният касационен съд приема, че искането, по което е образувано к. д. № 10/2021 г., и настоящото дело са основани на идентични тези, и заявява, че се придържа към становището си по к. д. № 10/2021 г.
 

Магистратите считат, че с оспорената разпоредба се нарушава конституционното право на частна собственост, закрепено в чл. 17, ал. 1 от Конституцията в противоречие с принципа на правовата държава.
 

От друга страна собственикът на превозното средство се лишава от достъп до независим и безпристрастен съд в нарушение на чл. 56 и чл. 122, ал. 1 от Конституцията.
 

В конституционното дело са взети предвид становищата на Висшия адвокатски съвет, Асоциацията на прокурорите в България, Съюза на юристите в България, Националното сдружение на българските спедитори и др.
 

С Решение № 1 от 24 януари 2023 г. по конституционно дело № 17 от 2022 г., с което можете да се запознаете в "Сиела Практика", Конституционният съд обявява за противоконституционна разпоредбата на чл.240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта "и когато не е собственост на дееца".
 

Решението е прието с единодушие.

 

 

 

КС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките