Новини

Изпрати статията по email

Законодателни промени, свързани с ползването на винетки - в

Законодателни промени, свързани с ползването на винетки - в "Сиела Норми"

10 февруари 2023

 

В правноинформационната система "Сиела Норми" е публикуван Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата ("Държавен вестник", бр.14 от 10 февруари 2023 г.).

В промените е записано, че при установено движение по платената пътна мрежа без винетка, се изпраща уведомление на собственика на превозното средство (електронна поща/кратко текстово съобщение или друго). Уведомяването се извършва в срок до три работни дни от датата, на която е установено, че пътната такса не е платена.

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да се направи корекция след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя.

Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят представя доказателства за заплатената от него винетна такса. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването ѝ и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

Друга промяна е свързана с уведомяването за изтичане срока на валидност на винетката: в 14-дневен срок преди изтичането за платена годишна винетка (втори път - в двудневен срок) и в двудневен срок за тримесечна електронна винетка. Водачът посочва желаният от него начин на контакт при закупуването й.

С останалите промени в нормативния акт, свързани с частично или пълно недеклариране на тол данни, установяване на неправилно декларирани данни, недължимо платени такси и други, можете да се запознаете в  Закона за движението по пътищата. Ползвате актуалното законодателство и достъп до старите редакции, благодарение на функционалностите на правния софтуер "Сиела Норми".

Само до края на февруари 2023 г. можете да активирате годишен абонамент онлайн с 30% отстъпка!

Промоцията е за нови абонати и не важи за клиенти с действащи 1-годишни и 2-годишни договори за справочен и правен софтуер на "Сиела Норма" АД, включително с договори, чийто срок изтича през 2023 г.

 

 

 

Винетки

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките