Новини

Изпрати статията по email

Законът за публично оповестяване на информация за нарушения - в Ciela Law

Законът за публично оповестяване на информация за нарушения - в Ciela Law

07 март 2023

 

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, е преведен на английски език на правноинформационната система Ciela Law.

До края на месец март можете да платите онлайн годишния абонамент за пакет "Нормативни актове за чужденци" с 10% отстъпка. Пакетът включва два продукта: "Сиела Норми" с актуалното българско законодателство и Ciela Law - двуезична правноинформационна система с най-важните действащи и отменени български нормативни актове (включително правилници за прилагане на закони, наредби, тарифи) в превод на английски език.

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, има за цел да осигури тяхната защита в публичния и частния сектор след подаване на информация, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.

Сигналите могат да бъдат за нарушения на българското законодателство и/или актове на Европейския съюз в областта на: обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари или предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствие на продуктите, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност.

Абонирайте се за Ciela Law, ако имате нужда от достъп до българското законодателство в оригинал и в превод на английски език.

 

 

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките