Новини

Изпрати статията по email

Годишна данъчна декларация за корпоративен данък - в

Годишна данъчна декларация за корпоративен данък - в "Сиела Процедури" и "Сиела Счетоводство"

15 март 2023

 

В "Сиела Процедури" и "Сиела Счетоводство" можете да намерите образци за Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г., както и съответните приложения и указания за попълването ѝ.

Режимът на облагане с корпоративен данък е регламентиран в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Обекти на облагане с корпоративен данък са печалбата на местните юридически лица, печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България, печалбата от дейността на определени организатори на хазартни игри.

Данъчно задължени лица са местните юридически лица - търговски дружества, местните юридически лица, които не са търговци - за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност, чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Тези, както и други полезни образци с указания за попълване, можете да намерите в нашите продукти "Сиела Процедури" и "Сиела Счетоводство".

 

 

 

данъчна декларация

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките