Новини

Изпрати статията по email

Закон за защита на нацията - дигитално копие в

Закон за защита на нацията - дигитално копие в "Архив на "Държавен вестник"

16 март 2023

 

"Архив на "Държавен вестник" е софтуерен продукт на "Сиела Норма" АД, който съдържа дигитализирани стари броеве на "Държавен вестник" и обхваща архивното законодателство от 1920 г. до 1989 г.

Продуктът съдържа стари нормативни актове, които имат своето отражение до днес. Архивът се състои от документи във формат PDF, а структурата е организирана по години.

В архивните броеве има редица нормативни актове от антиеврейското законодателство: Закона за еднократен данък върху имуществата на лицата от еврейски произход и Закона за изплащане на непокритите имоти на лицата от еврейски произход, предложени на държавния поземлен фонд за изкупуване, съгласно Закона за защита на нацията. Тук може да откриете и 10 постановления на Министерския съвет за прилагането им. Дигитализирана е и Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет, да взима всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (бр. 192 от 1942 г.)

В "Архив на Държавен вестник" можете да се запознаете с Наредба за поданството в освободените през 1941 г. земи (бр. 124 от 1942 г.), където на лицата от еврейски произход в новоосвободените земи се отказва българско гражданство и по-късно те са депортирани заради това.

Законът за защита на нацията е приет от българския парламент и влиза в действие от януари 1941 г. Това е изключителен български закон от комплексен тип, който остава в сила от 23 януари 1941 г. до 27 ноември 1944 г. Законът за защита на нацията не се позовава на действащата към момента на приемането му Търновска конституция.

Той е внесен от правителството на Богдан Филов и има за цел да отговаря на тенденцията за сходни разрешения на т. нар. "еврейски въпрос".

Законът урежда обществените отношения, свързани със статута на тайните организации, лицата от еврейски произход, тяхното имущество, "противонационалните и съмнителни прояви" по време на Втората световна война.

Въвеждат се редица ограничителни мерки и срещу масонството и подобни нему тайни организации, срещу евреите-български поданици. Последван е от цяла серия сходни нормативни актове по материята.

Ограничителните общи разпоредби забраняват на лицата от еврейски произход да бъдат приемани за български поданици, да бъдат избираеми, да заемат държавни, общински и други служби, да се откупуват от военна служба, да встъпват в брак или извънбрачно съжителство с лица от български произход и т.н. Въвежда се и извънреден данък върху еврейското имущество. Постановени са ограничения за местожителство, постъпване в учебни заведения (еврейска квота), за имотите, за професионалната и стопанска дейност и т.н.

Законът е приет  въпреки опозицията на част от народните представители, неодобрението на обществени и професионални организации, Светия синод на Българската православна църква и видни обществени личности. Утвърден е с Указъ № 3 /21 януари 1941 г., подписан от Цар Борис III и обнародван в "Държавен вестник", бр. 16/23 януари 1941 г.

В продукта "Архив на "Държавен вестник" можете да намерите сканиран оригиналния екземпляр на "Държавен вестник", в който е публикуван указът.

След масови обществени протести с намесата на Цар Борис ІІІ, БПЦ и парламентаристи, депортацията от старите предели е отменена. Запазено е носенето на отличителни жълти звезди, различни социални и стопански ограничения, принудително заселване, отнемане на икономически и обществени възможности чрез конфискации на имущество, изпращане в лагери за принудителен труд.

Законът за защита на нацията е отменен на 27 ноември 1944 г. с Наредба-закон на първото правителство на ОФ публикувана в "Държавен вестник" бр. 50/2 март 1945 г. - в изпълнение на последната точка от програмата на Отечествения фронт.

Ако Ви интересува конкретен архивен брой на "Държавен вестник" - вече можете да го заявите от онлайн магазина и да ползвате 30% отстъпка до края на месец март.

 

 

 

Закон за защита на нацията

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките