Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

17 март 2023

 

Тълкувателно дело № 1/2020 г. е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: "При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство на вътрешните работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба) или следва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове?"

По този въпрос в съдебната практика са формирани две становища. Първото становище е, че ЗМВР е специален нормативен акт, регламентиращ статута на служителите, работещи в системата на МВР, което обосновава различен метод на правно регулиране на работното време и трудовото възнаграждение и че в него няма препращаща норма, която да даде основание да се прилагат субсидиарно разпоредбите на КТ и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, в т.ч. и НСОРЗ. Второто становище е, че в ЗМВР (Закон за Министерство на вътрешните работи) и приложимите към него наредби е налице празнота на закона, липсва регламентация относно преобразуването на часовете положен нощен труд в дневен с коефициент 0.143 и поради това следва да се прилага правилото на чл. 9, ал. 2 НСОРЗ (Наредба за структурата и организацията на работната заплата).

Решението на ВКС е, че при отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерство на вътрешните работи "не са приложими разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (в частност разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от същата наредба)".

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в правноинформационната система "Сиела Практика", където потребителите имат достъп до всички актове на съдебните институции в България.

Можете да заявите "Сиела Практика" в пакет с други правноинформационни софтуери до края на март с 10% отстъпка в ciela.com.

 

 

 

Сиела Практика

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките