Новини

Изпрати статията по email

"Сиела Норма" АД отново ще отговаря за осигуряване на машинното гласуване на предстоящите избори

17 март 2023

 

Централната избирателна комисия възложи на "Сиела Норма" АД да извърши дейностите по техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Съгласно сключения между Централната избирателна комисия и "Сиела Норма" АД Договор за обществена поръчка № 4 от 09.03.2023 г., на дружеството е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно техническата спецификация, включващи:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ".

Към дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, "Сиела Норма" АД ще осъществи и обучение на лицата, които ще извършват техническа поддръжка и които ще работят с машините при произвеждане на изборите, както и ще осигури обучителни и разяснителни материали за машинното гласуване. Задължение на "Сиела Норма" АД е осигуряването на техници за техническото обслужване на устройствата в секциите в страната и чужбина.

В последните няколко години експертният екип на "Сиела Норма" АД стои зад успешното осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната.

 

 

 

Машинно гласуване

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките