Новини

Изпрати статията по email

Ново съобщение на Комисията относно Обществени поръчки - в

Ново съобщение на Комисията относно Обществени поръчки - в "Сиела Евро"

17 март 2023

 

Всяка година в ЕС над 250 000 публични органа изразходват около 2 трилиона евро (около 13,6 % от БВП) за закупуването на услуги, строителни работи и доставки. От нови пътища до таблети за учениците или оборудване за болниците: публичните органи са основните купувачи в множество ключови сектори като енергетиката, транспорта, инфраструктурата, управлението на отпадъците, социалната закрила, здравеопазването, отбраната и образователните услуги.

Чрез правилния избор при закупуване публичният сектор може да стимулира работните места, растежа и инвестициите в Европа и да създаде по-иновативна, конкурентоспособна, енергийно ефективна и социално приобщаваща икономика.

Целта на инициативата на Комисията е да се използва потенциала на данните, налични в целия ЕС, с помощта на пространство на данни за обществените поръчки (наричано по-нататък ПДОО) - едно от първите общи пространства на данни в ЕС в конкретна област в резултат от Европейската стратегия за данните.

Това пространство на данни ще предизвика революционни промени в достъпа до данни за обществените поръчки и тяхното използване, като с него ще се създаде платформа на равнището на ЕС, чрез която за първи път ще бъде осигурен достъп до данни за обществените поръчки, разпръснати до момента на европейско, национално и регионално равнище.

Качеството, наличността и пълнотата на данните за обществени поръчки ще бъде подобрено чрез тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки, както и чрез въвеждането на новите електронни формуляри, даващи възможност на възложителите на обществени поръчки да предоставят информация по по-структуриран начин.

Това изобилие от данни ще бъде съчетано с набор от инструменти за анализ, включително напреднали технологии като изкуствен интелект, например под формата на машинно самообучение и обработка на естествения език.

Изискванията за прозрачност и прилагането на цифрови решения за различните етапи от цикъла на възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки) генерират огромно количество данни, подавани от възложителите на обществени поръчки. Понастоящем обаче тези данни все още не се използват в достатъчна степен поради причини, свързани с качеството и оперативната съвместимост на данните.

В заключение, Комисията предвижда, че в Европейската стратегия за данните, настоящата инициатива относно данните за обществените поръчки, ще отключи този потенциал. ПДОО ще спомогне за получаването на нова информация, която знанията, обменяни с помощта на авангардни техники за анализ като изкуствен интелект, могат да генерират от това изобилие от данни. Тази информация ще повиши качеството на публичните разходи, ще подобри достъпа до поканите за участие в тръжна процедура, особено за МСП, ще запази интегритета на публичните разходи и ще оползотвори възможността политиките да започнат да се основават на данни в по-голяма степен.

Цялото съобщение на Комисията можете да намерите в "Сиела Евро" - пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски.

През месец март можете да заявите "Сиела Евро" в пакет с други продукти с 10% отстъпка.

 

 

 

Сиела Евро

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките