Новини

Изпрати статията по email

Ново определение на КС, свързано с изборите - в

Ново определение на КС, свързано с изборите - в "Сиела Практика"

21 март 2023

 

Делото е образувано на 27.01.2023 г. по искане на 73 народни представители от 48-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност в разпоредби от Изборния кодекс, а именно - чл. 206, ал. 1 в частта "може по свой избор да" и "с хартиена бюлетина или"; чл. 206, ал. 3; чл. 212, ал. 4; чл. 212, ал. 5 в частта "Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели, както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване."; чл. 213б, ал. 1 в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори"; чл. 213в; чл. 268, ал. 4 и 5; чл. 271 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване"; чл. 430 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване".

В искането се твърди, че "в настоящата си редакция чл. 206, ал. 1 във връзка с чл. 212, ал. 5 ИК нарушава както принципа на равно избирателно право, така и е в разрез с установените конституционни стандарти в практиката на Конституционния съд".

По изложените съображения Конституционният съд определя като допустимо за разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционност на следните разпоредби от Изборния кодекс: чл. 206, ал. 1 в частта "може по свой избор да" и "с хартиена бюлетина или"; чл. 206, ал. 3; чл. 212, ал. 4; чл. 212, ал. 5 в частта "както и в случаите, в които няма лице, на което Централната избирателна комисия е възложила дейности по техническото осигуряване и поддръжка на техническото устройство за гласуване, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване."; чл. 213б, ал. 1 в частта "получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори"; чл. 213в; чл. 268, ал. 4 и 5; чл. 271 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване"; чл. 430 в частта "като преброява бюлетините от машинното гласуване".

Съдът отклонява искането за установяване на противоконституционност на чл. 212, ал. 5, изречение второ от Изборния в частта: "Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели" и прекратява производството в тази му част.

Можете да се запознаете с пълния текст на определението в "Сиела Практика" - правноинформационната система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове.

Можете да активирате продукта в комбинация с други правноинформационни системи, като платените онлайн пакети са с 10% отстъпка до края на месец март в електронния магазин ciela.com.

 

 

 

 

Избори, гласуване

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките