Новини

Изпрати статията по email

Нови промени по отношение на управлението на МПС - в

Нови промени по отношение на управлението на МПС - в "Сиела Норми"

24 март 2023

 

В "Държавен вестник", брой 27 от 24.03.2023 година, е изменена и допълнена Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение.

Промените са в член 6, в който е уредено колко точки биват отнемани на водачите и за кои нарушения.

Промените по отношение на управление на моторно превозно средство след употребата на алкохол са свързани с диференцирани точки, които се отнемат за двата нови интервала на концентрация на алкохол в кръвта, от 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда и от 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда, съответно 8 и 12 контролни точки. Завишен е размерът на отнеманите точки за повторно нарушение по чл. 174, ал. 2 от 15 на 20 точки, както и когато водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол.

Въвежда се нов пункт за отнемане на точки за нарушение по чл. 178ж, ал. 1, предложение 1 от ЗДвП, за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала - 10 контролни точки.

Завишава се броят на отнеманите точки за нарушение по чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП за водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път от 10 на 15 точки. За повторно нарушение по предишните два пункта, съгласно чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП се отнемат 20 контролни точки.

За неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението по чл. 179, ал. 1, т. 5, предложение 5 от ЗДвП се увеличават отнеманите контролни точки от 10 на 13.

С всички изменения и допълнения можете да се запознаете в правноинформационната система "Сиела Норми" - продукт, който предоставя достъп до актуалното българско законодателство. Системата се актуализира след всеки брой на "Държавен вестник".  До края на месец март можете да заявите "Сиела Норми" в пакет с други продукти с 10% отстъпка в електронния магазин ciela.com.

 

 

Закон за движение по пътищата

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките