Новини

Изпрати статията по email

Нов регламент на ЕК за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури - в

Нов регламент на ЕК за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури - в "Сиела Евро"

07 април 2023

 

Европейската Комисия прие нов регламент, според който на България, Полша и Румъния се предоставя помощ от Съюза в общ размер от 56 300 000 евро за осигуряване на извънредно подпомагане на земеделските стопани, произвеждащи зърнените и маслодайните култури, посочени в приложението, при спазване на определените в регламента условия.

Страните използват предоставяните суми за мерки, насочени към компенсиране на земеделските стопани за икономическите загуби, дължащи се на увеличения внос на зърнени и маслодайни култури от Украйна в засегнатите региони.

Мерките се предприемат въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат икономическите загуби, претърпени от засегнатите земеделски стопани, и гарантират, че произтичащите от тях плащания не водят до смущения на пазара или нарушаване на конкуренцията.

Разходите на България, Полша и Румъния във връзка с плащанията за мерките са допустими за помощ от Съюза само ако плащанията към земеделските стопани бъдат извършени до 30 септември 2023 г.

Мерките по настоящия регламент може да се съчетават с друго подпомагане, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Държавите могат да предоставят допълнителна национална помощ за предприетите мерки до максимум 100 % от съответната сума, определена въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че произтичащите от това плащания не водят до смущения на пазара или нарушаване на конкуренцията.

Размерът на помощта, определена за България е 16 750 000 евро.

С целия регламент можете да се запознаете в "Сиела Евро" - пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.

 

До края на месец април можете да активирате "Сиела Евро" с 10% отстъпка в онлайн магазина ни.

 

 

 

Нов регламент на ЕК за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките