Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВКС - в

Ново тълкувателно решение на ВКС - в "Сиела Практика"

19 април 2023

 

ВКС излезе с ново тълкувателно решение по дело № 1 по описа за 2022 година.

 

Главният прокурор на Република България, на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), е направил искане Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) да постанови тълкувателно решение по повод констатирана противоречива съдебна практика при налагане на допълнителното кумулативно наказание по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК: "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство", на основание чл. 343г от НК, на деец, чиято наказателна отговорност е определена при условията на чл. 55 от НК.

В искането е формулиран следният въпрос: Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание "лишаване от право" по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК изключва ли приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, в които основното наказание за извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343 в, ал.1 от НК, е определено при условията на чл. 55 от НК?

В съдебната практика са формирани две разнопосочни становища. Според първото, разпоредбата на чл. 343г от НК не изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК, когато наказанието е определено при хипотезата на чл. 55 от НК. Според второто становище, разпоредбата на чл. 343г от НК изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК, когато наказанието е определено при условията на чл. 55 от НК. 3

Основното различие в двете становища се свежда до начина, по който се тълкува употребеният от законодателя израз в нормата на чл. 343г от НК: "във всички случаи".

Правилно е становището, според което изразът има за цел да обхване всички състави на транспортни престъпления, изброени в чл. 343г от НК, които са четири: чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК. Използваният от законодателя израз семантично е равнозначен на израза "в тези случаи" (в изброените такива) се налага кумулативно по-леко наказание: "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. Формулировката, използвана в чл. 343г от НК, позволява да се обобщят всички състави на транспортни престъпления, включени в тази норма, за които, наред с основното наказание "лишаване от свобода", се предвижда допълнително кумулативно наказание "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство".

Според съда, отговорът на поставения за тълкуване въпрос е свързан с хронологичното проследяване на уредбата, касаеща санкционирането на транспортните престъпления в наказателния закон.

С оглед тези съображения и на основание чл.124, ал.1 от Закона за съдебната власт, ВКС решава: Разпоредбата на чл. 343г от НК по отношение на кумулативно предвиденото наказание "лишаване от право" по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК не изключва приложението на чл. 55, ал. 3 от НК в случаите, в които основното наказание за извършено престъпление по чл. 343, чл. 343а, чл. 343б и чл. 343в, ал. 1 от НК, е определено при условията на чл. 55 от НК.

С пълния текст на решението можете да се запознаете в "Сиела Практика" - правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособена в структури.

До края на месец април можете да активирате "Сиела Практика" с 10% отстъпка в онлайн магазина ciela.com.

 

 

 

ВКС

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките